Stavební práce, vybavení stezky, publicita projektu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování cyklostezky v úseku Dolánky u Turnova – Malá Skála – Líšný. V rámci úseku dlouhém 9,6 km budou vybudovány čtyři nové stezky pro cyklisty a chodce o celkové délce 2,6 km. Bude se jednat také o stavbu dvou nových mostů přes řeku Jizeru a rekonstrukci stávající lávky pro pěší na železničním mostě. Zbylá část bude vedena jako cyklotrasa po stávajících místních komunikacích. Předmět zakázky zahrnuje rovněž dodávku a montáž informačního systému, mobiliáře a dopravního značení. Po vybudování stezky bude v celém úseku vyznačena cyklotrasa č. 4170 (Turnov – Paseky nad Jizerou) jako součást Greenway Jizera.

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce (převažující)
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Výběr dodavatele: dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (zveř. na IS VZ)

Dodatečné informace č. I - Specifikace vybavení stezky

Na základě obdrženého dotazu zveřejňujeme dodatečné informace týkající se  specifikace vybavení stezky.

Dodatečné informace č. II - Změna požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Na základě podané námitky zadavatel upravuje své požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů.

V této souvislosti byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a stejně tak změněn termín otevírání obálek s nabídkami.

Dodatečné informace č. III - Odpovědi na dotazy zaslané v rámci otevřeného zadávacího řízení.

Na základě obdržených dotazů zveřejňujeme dodatečné informace č. 3 - odpovědi na dotazy zaslané v rámci otevřeného zadávacího řízení.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Regionální operační program NUTS2 SeverovýchodEvropská unie - investice do vaší budoucnosti