Kalendář kulturních, sportovních a společenských TOP akcí v Českém ráji 2012

Přehled nejvýznamějších kulturních, sportovních a společenských TOP akcí v Českém ráji 2012. Obsahuje také nabídku letních a prázdninových programů, významných pochodů Klubu Českých turistů a závěr tradičně patří výstavám muzeí a glerií.

 Kalendář ke stažení

Titulní foto kalendáře: Pavel Charousek