Sdružení Český ráj

Sdružení Český ráj (SČR) je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce členských obcí, měst, podnikatelských a dalších subjektů na trvale udržitelném rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj.

Členskou základnu k 31. 12. 2022 tvoří 65 členů, z toho 41 měst a obcí, 22 subjektů ze soukromého sektoru, jedna příspěvková organizace a jeden zapsaný spolek.

SČR je oficiální oblastní organizací destinačního managementu s certifikací od České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Předmětem činnosti sdružení je především marketing destinace cestovního ruchu v souladu se zájmy trvalé udržitelnosti. Mezi hlavní aktivity patří zajištění webové prezentace regionu, příprava a rozvoj turistických produktů, příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů, prezentace na sociálních sítích, certifikace místních produktů, účast na veletrzích a dalších prezentačních akcích a řada dalších rozvojových aktivit

Kontakty

Adresa pro doručování:
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
číslo účtu: ČSOB, a.s. 126255017/0300
IČO 15045838

Kancelář:
Markova 311, 511 01 Turnov (1. patro)
Tel.:+420 481 540 253
E-mail: info@cesky-raj.info

Oficiální webové stránky turistického regionu Český ráj:
www.cesky-raj.info

Sdružení Český ráj dále spravuje tyto webové stránky:

www.ceskyrajdetem.cz 
www.regionalniprodukt.cz
www.greenway-jizera.cz
www.zlatastezkaceskehoraje.cz

Facebook Český ráj

Instagram Český ráj


Ředitelka, manažerka projektů Sdružení Český ráj

Projektový manažer

Marketing, koordinace projektů


Předsedkyně Správní rady SČR


Detailní informace o regionu a turistické nabídce získáte ve všech informačních střediscích v Českém ráji.