Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj byla schválena Valnou hromadou SČR dne 08.04.2014 a vydána jako příloha Zpravodaje SČR č. 1/2014.

Výroční zpráva ke stažení